Tokyo Sinfonietta

Japanese|French

MemberMusic Director, Conductor Yasuaki ITAKURA
Flute Kazushi SAITO
Mitsuharu SAITO
Oboe Isao TSUJI
Yasuyuki WATANABE
Clarinet Haruyo NISHIZAWA
Wakako SATO
Bassoon Isaku TADA
Toshitsugu INOUE
Saxophone Toshihisa OGUSHI
Horn Sumiharu ARIMA
Hiroyuki NAKAJIMA
Trumpet Toshihiro SAKAI
Atsushi TAKAHASHI
Trombone Motoki NISHIOKA
Tuba Isao WATANABE
Percussion Toshiyuki MATSUKURA
Mitsuyo WADA
Yoko ISHIZAKI
Piano Ami FUJIWARA
Harp Mari KIMURA
Violin Chizuru YAMAMOTO
Nobuko KAIWA
Makiko UMEHARA
Viola Yuki HYAKUTAKE
Atsushi YOSHIDA
Hikaru MORIYAMA
Cello Kaoru HANAZAKI
Masashi KORAI
Motoko UDAGAWA
Contrabass Shu YOSHIDA
Naohiro NASUNO
Electronics Sumihisa ARIMA