Tokyo Sinfonietta

Japanese|French

MemberMusic Director, Conductor Yasuaki ITAKURA
Flute Kazushi SAITO
Mitsuharu SAITO
Kiriko SHIMOBARAI
Oboe Isao TSUJI
Yasuyuki WATANABE
Clarinet Haruyo NISHIZAWA
Wakako SATO
Asami KAWAGOE
Bassoon Isaku TADA
Tetsuya CHO
Yuki MORIYA
Horn Sumiharu ARIMA
Hiroyuki NAKAJIMA
Jo KISHIGAMI
Trumpet Atsushi TAKAHASHI
Toshihiro SAKAI
Trombone Motoki NISHIOKA
Tuba Isao WATANABE
Saxophone Toshihisa OGUSHI
Percussion Toshiyuki MATSUKURA
Mitsuyo WADA
Yoko ISHIZAKI
Piano Ami FUJIWARA
Harp Mari KIMURA
Violin Chizuru YAMAMOTO
Nobuko KAIWA
Makiko UMEHARA
Viola Yuki HYAKUTAKE
Atsushi YOSHIDA
Hikaru MORIYAMA
Cello Kaoru HANAZAKI
Masashi KORAI
Motoko UDAGAWA
Contrabass Shu YOSHIDA
Naohiro NASUNO
Electronics Sumihisa ARIMA